Politica de Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC TCC ONE SKI SRL, denumită generic în cele ce urmează şi ONE SKI, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.oneskishool.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creată şi aplică prezenta Politică de confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga întelegere (contractul) dintre părţi.

ONE SKI îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.oneskishool.ro, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile din domeniul oneskischool.ro şi pentru care ONE SKI are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste pagini web (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul www.oneskishool.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul

Definiţii

a. date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

ONE SKI poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.

Formularul de contact prezentat pe site-ul www.oneskishool.ro cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:


  • Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
  • Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
  • Pentru a factura produsele comandate.
  • Pentru livrarea acestora.
  • Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.

ONE SKI poate folosi în cadrul Site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:


  • Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
  • Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun.


În diferite secţiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj e-mail. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact” iar ONE SKI le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră.

ONE SKI poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale ONE SKI şi ale site-ului său web, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

TONE SKI nu vinde, schimbă sau inchiriază date cu caracter personal către terţi.

Prin utilizarea Site-ului www.oneskishool.ro vă exprimaţi expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidenţă informatizat de către ONE SKI.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime

ONE SKI poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:


  • realizării de analize/rapoarte;
  • realizării de informări;
  • publicării, promovării, ofertării produselor oferite de către ONE SKI.

Securitatea datelor colectate

ONE SKI utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi dpdv al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Legături externe

Site-ul poate conţine legături spre alte website-uri, în afara controlului ONE SKI, website-uri pe care credem că le veţi găsi utile. Dacă accesaţi aceste linkuri, veţi accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de ONE SKI.

Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate

Dacă aveţi intrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către ONE SKIg şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

Termeni şi condiţii de utilizare

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Termeni şi condiţii care se aplică deasemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul ONE SKI. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi supus rezolvării instanţei judecătoreşti competente.

Contact

SC TCC ONE SKI SRL
Adresa Sediu Social: România, Str. Bailor Nr. 10, Brasov
Tel: +40 728 064 266
Email: contact@oneskischool.ro

RC: J08/3086/2022; C.U.I.: 47269480;

Ultima actualizare: 10 decembrie 2022

 

ro_RORomână